Zásady zpracování osobních údajů


Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bc. Jiří Boček, U Hřiště 12, 747 23 Bolatice, IČO: 66177481, zapsaná u MěÚ Kravaře, Živ. úřad č.j. 380604-3269-00 (dále jen „správce“).

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Chtěli bychom Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Kategorie osobních údajů

Shromažďuje různé osobní údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

1.1 Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, název firmy, e-mailovou adresu, dodací adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu

1.2 Pokud od nás jen odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

 • e-mailovou adresu

2. Účely zpracování osobních údajů:

2.1 Zpracování objednávky zboží provedenou prostřednictvím našeho e-shopu, e-mailu nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

2.2 Marketingové nabídky.

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

  • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.

  • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.

  • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.

4. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu.

 • sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

 • dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat

 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

 • veřejným orgánům (např. policie)

5. Práva subjektů údajů

 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které jsou nutné ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

 • Můžete kdykoliv požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává.

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • osobní údaje si můžete kdykoliv nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po Správci vymazání těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince.

Bc. Jiří Boček
U Hřiště 12
747 23 Bolatice

Zákaznická linka: 603 969 145 nebo obchod @ razitka-bocek.czDoprava a platba | Obchodní podmínky | Zásady používání cookies | Ochrana osobních údajů (GDPR)

Rychlost dodávky Razítka dodáme do 24 hodin
od odsouhlašení

Doprava zdarma Razítka vám dopravíme
zdarma od 1000 Kč bez DPH

Tradice Razítka vyrábíme od roku 1990
Tisíce spokojených zákazníků.


© 2024   Všechna práva vyhrazena. Zobrazují se ceny včetně DPH
21.7.2024