Zásady zpracování osobních údajů


Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bc. Jiří Boček, U Hřiště 12, 747 23 Bolatice, IČO: 66177481, zapsaná u MěÚ Kravaře, Živ. úřad č.j. 380604-3269-00 (dále jen „správce“).

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Chtěli bychom Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Kategorie osobních údajů

Shromažďuje různé osobní údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

1.1 Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, název firmy, e-mailovou adresu, dodací adresu, fakturační adresu, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu

1.2 Pokud od nás jen odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

 • e-mailovou adresu

2. Účely zpracování osobních údajů:

2.1 Zpracování objednávky zboží provedenou prostřednictvím našeho e-shopu, e-mailu nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

2.2 Marketingové nabídky.

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

  • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.

  • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.

  • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.

4. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu.

 • sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

 • dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat

 • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

 • veřejným orgánům (např. policie)

5. Práva subjektů údajů

 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které jsou nutné ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

 • Můžete kdykoliv požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává.

 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • osobní údaje si můžete kdykoliv nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po Správci vymazání těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Kontakty

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince.

Bc. Jiří Boček
U Hřiště 12
747 23 Bolatice

Zákaznická linka: 603 969 145 nebo obchod @ razitka-bocek.czRychlost dodávky Razítka dodáme do 24 hodin
od odsouhlašení

Doprava zdarma Razítka vám dopravíme
zdarma od 1000 Kč bez DPH

Tradice Razítka vyrábíme od roku 1990
Tisíce spokojených zákazníků.


© 2023   Všechna práva vyhrazena. Zobrazují se ceny včetně DPH
25.9.2023